0.9 մ երկարությամբ թելից կախված մարմնի տատանման ժամանակ թելի եզրային դիրքերի միջև անկյունը 30°  է: Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ ճանապարհ կանցնի գնդիկը 6 լրիվ տատանման ընթացքում:
 
π=3,14
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝   մ:
 
images (5) - Copy.png