Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
 
(Պատասխանը կարող է լինել մեկից ավելի)
 
Քիմիական տարրի բացասական իոնները