Ո՞րն է ճիշտ պատասխանը:
 
\(α\) ճառագայթումը իրենից ներկայացնում է.
 
 
shutterstock_533601130.jpg