Ազոտի N714 իզոտոպը \(α\) մասնիկներով ռմբակոծելիս ստացվում է O817: Ի՞նչ մասնիկ է արձակվում այդ միջուկային ռեակցիայի ժամանակ:
 
Պատասխանը ճիշտ ստանալու համար խորհուրդ ենք տալիս կազմել միջուկային փոխակերպման հավասարումը: 
  
 
Պատասխան՝