Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Տարրական մասնիկի լիցքի որոշումը 2Մ.
2. Ճառագայթման տեսակների նկարագիրը 2Մ.
3. Տրված քիմիական տարրում պարունակվող տարրական մասնիկների թվի որոշումը 3Մ.
4. Տրված իոնում պարունակվող տարրական մասնիկների թվի որոշումը 4Մ.