Էլեկտրացույցի գնդին հաղորդեցին −48\( \)1010 Կլ լիցք:
 
Հավելուրդային էլեկտրոնների ի՞նչ թվի է համապատասխանում այդ լիցքը:
 
Տարրական լիցքը՝ \(e =\)1,61019 Կլ է:
 
Screenshot_12.png
 
Պատասխան՝ 109