Նշի՛ր այն նյութերը, որոնք հանդիսանում են էլեկտրականության մեկուսիչներ: