Երկու միատեսակ յուղի կաթիլների վրա գտնվում են 600-ական ավելորդ էլեկտրոններ: Ընդ որում, էլեկտրաստատիկ վանողության ուժը հավասարակշռվում է գրավիտացիոն ձգողության ուժով:
 
Որոշել յուղի կաթիլների զանգվածները:
 
Էլեկտրոնի լիցքը՝  1.61019 Կլ է, իսկ գրավիտացիոն հաստատունը՝ G=6.671011 Նմ2/կգ2
 
Պատասխանը գրիր ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Screenshot_10.png
 
Պատասխան՝ 109 կգ: