6×109 Կլ լիցք ունեցող փոքրիկ գնդիկը հպում են նույնպիսի չլիցքավորված գնդիկի և այնուհետև միմյանցից հեռացնում մինչև 0.6 մ:
 
Ի՞նչ ուժով են գնդիկները միմյանց վանում:  
                                                                                     
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
                  
Պատասխան՝  ×109 Ն