7×104 կգ զանգվածով էլեկտրոնների ավելցուկ ունեցողմասնիկը տեղադրեցին դեպի աջ ուղղված համասեռ էլեկտրական դաշտում:
 
Դեպի ո՞ր կողմ կշարժվի և ի՞նչ ճանապարհ կանցնի այդ ուղղությամբ մասնիկը 0.7 վայրկյանում, եթե էլեկտրական դաշտի կողմից նրա վրա ազդում է 0.2 Ն ուժ:
 
Ծանրության և դիմադրության ուժերը հաշվի չառնել:
 
Պատասխանը գրել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ դեպի ,  մ