Դրականապես լիցքավորված 0.2 գր զանգվածով կաթիլը տեղադրեցին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում և բաց թողեցին:
 
Էլեկտրական դաշտը նրա վրա ազդեց 2 ×103 Ն ուժով:
 
Ո՞ր ուղղությամբ կշարժվի և ի՞նչ արագություն կունենա կաթիլը 2 վայրկյան հետո:
 
Ծանրության և դիմադրության ուժերը հաշվի չառնել:
 
 
Պատասխան՝ կաթիլը կշարժվի   մ/վ արագությամբ: