0.06 գրամ զանգվածով բացասական լիցք ունեցող մասնիկը մտնում է համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտ, նրա ուժագծերին հակառակ ուղղված 2000 մ/վ սկզբնական արագությամբ:
 
fiz2.jpg
 
Մասնիկի վրա այդ դաշտի կողմից ազդող ուժը 8 մՆ է:
 
Ի՞նչ արագություն կունենա մասնիկը 2 վ հետո:
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  մ/վ: