Նույն երկարության երկաթե հաղորդալարերից առաջինի հատույթի մակերեսը 0.2 մմ² է, իսկ երկրորդինը 2.4՝ մմ² է:
 
Նրանցից ո՞րի դիմադրությունն է ավելի մեծ և քանի՞ անգամ:

icon.jpg
 
Պատասխան՝  հաղորդալարը՝  անգամ: