Նույն հաստության պղնձե հաղորդալարերից առաջինի երկարությունը 10 սմ է, իսկ երկրորդինը՝ 1 մ է:
 
Ո՞ր հաղորդալարի դիմադրությունն է ավելի մեծ և քանի անգամ:
 
Պատասխան՝ ,  անգամ: