Որոշեք Երևանից Գորիս  ձգվող 14 մմ² լայնական հատույթի մակերես ունեցող երկաթե հաղորդալարի դիմադրությունը, եթե այդ քաղաքների միջև հեռավորությունը 240 կմ է:
 
Երկաթի տեսակարար դիմադրությունը \(0.1\) Օմ·մմ²/մ է:
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
th.png
 
Պատասխան՝  Օմ: