Մարմնով էլեկտրական հոսանքի անցման համար անհրաժեշտ է՝
 
ա) էլեկտրական դաշտի գոյություն

բ) ազատ լիցքավորված մասնիկների առկայություն: