Ո՞րն է/որո՞նք են նախադասոության ճիշտ շարունակություն(ներ)ը:
  
Հաղորդալարում էլեկտրական հոսանքի ուղղությունը՝
  
\(1)\) դրական մասնիկների ուղղորդված շարժման ուղղությունն է
\(2)\) բացասական մասնիկների ուղղորդված շարժման ուղղությունն է
\(3)\) ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման ուղղությունն է
\(4)\) ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման հակառակ ուղղությունն է