Բարդության աստիճանը
01:00:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. լիցքակիրների շարժումը հաղորդչում 1Մ.
2. Օզոնի առաջավումը մթնոլորտում 2Մ.
3. Էլեկտրական հոսանքի առաջացնող մասնիկները 3Մ.
4. Հոսանքի առաջացման անհրաժեշտ պայմանները 5Մ.