Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի սանդղակի բաժանման արժեքը :
 
M4250.jpg
 
Պատասխան՝  Ա