Էլեկտրական թեյնիկում հոսանքի ուժը 4 Ա է, իսկ ցանցի լարումը, որին նա միացված է 100 Վ է:
 
Որքա՞ն ժամանակում այն կարող է եռացնել 1 կգ զանգվածով 20 °\(C\) ջերմաստիճանի ջուրը:
 
Ընդունել, որը ջուրը եռում է \(100\) °\(C\) ջերմաստիճանում, իսկ նրա տեսակարար ջերմունակությունը՝ cջուր \(=\)\(4200\) Ջ/կգ°\(C\)
 
эл-чt.jpg
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  վ