Էլեկտրական ջեռուցիչը միացրեցին 100 Վ լարման ցանցին:
 
Շղթայում հոսանքի ուժը 4 Ա էր:
 
10 րոպեի ընթացքում 25°C ջերմաստիճանի ջուրը տաքացավ մինչև 60°C:
 
Որքա՞ն էր ջրի զանգվածը:
 
Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ cջուր.\(=\) \(4200\) Ջ/կգ°\(C\) է:
 
d63065.jpg
 
Պատասխանը կլորացնել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  կգ