Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 80 վ-ում 25 Օմ դիմադրություն ունեցող մետաղե պարույրում, եթե այն միացված է 120 Վ լարման ցանցին:
 
Պատասխանը գրել միավորի ճշտությամբ։
 
iStock_000019129839_Small.jpg
 
Պատասխան՝  Ջ