Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի 100 վ-ում 50 Օմ դիմադրություն ունեցող ջեռուցիչ տարրում, եթե այն միացված է 127 Վ լարման ցանցին:
 
W13.jpg
 
Պատասխան՝  Ջ