Ջեռուցիչ տարրի դիմադրությունը 150 Օմ է, նրանով անցնող հոսանքի ուժը՝ 0.4 Ա:
 
Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի նրանում 10 վ-ի ընթացքում:
 
hot_electric_hob.jpg
 
Պատասխան՝ Ջ: