100Վ լարման դեպքում 5 րոպեում ջեռոըցիչ տարրում անջատվում է 10 կՋ ջերմաքանակ:
 
Որքա՞ն է նրանով անցնող հոսանքի ուժը:
 
Պատասխանը ստանալ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
W13.jpg
 
Պատասխան՝  Ա: