Շղթայի տեղամասում միմյանց հաջորդաբար միացված են R1\(=\)20 Օմ և R2 \(=\)80 Օմ դիմադրություններով ռեզիստորներ:
 
Տեղամասի ծայրերում լարումը 160 Վ է:
 
2 րոպեի ընթացքում ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի հաղորդիչներից յուրաքանչյուրում:
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
images.jpg
 
Պատասխան 1.  Ջ
 
Պատասխան 2.  Ջ