Բարդության աստիճանը
01:00:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Ձողերի փոխազդեցություն 1Մ.
2. Կուլոնի օրենքի հետազոտություն 3Մ.
3. Լիցքերի կուլոնյան փոխազդեցությունը 6Մ.