Քանի՞ ռադիոկայան կարող է անխափան աշխատել 5000 մ-ից 100 մ ալիքային միջակայքում, եթե յուրաքանչյուր ռադիոկայանի հատկացվում է 4 ԿՀց հաճախային շերտ:
 
эфир.jpg
 
Պատասխան՝  կայան: