Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ռադիոալիքի հաճախության որոշումը 2Մ.
2. Էլեկտրամագնիսական ալիքի տատանման պարբերության որոշումը 2Մ.
3. Էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագությունը տվյալ միջավայրում 2Մ.
4. Ովքե՞ր են գյուտերի հեղինակները 3Մ.