Նկարի հարթությանն ուղղահայաց պտտման առանցք ունեցող մագնիսական սլաքին մոտեցրին հաստատուն մագնիս:
 
h8.jpg
 
Ինչպե՞ս կպահի իրեն մագնիսական սլաքը:
 
Պատասխան՝