Նկարում պատկերված դիրքերից որու՞մ \(N\) բևեռով դեպի սլաքը պետք է տեղադրել հաստատուն մագնիսը, որպեսզի շրջանի կետրոնում գտնվող կողմնացույցի սլաքի ցուցմունքը ճիշտ լինի:
 
2.8.jpeg
 
Նշել մագնիսի դիրքը ցույց տվող տառը:
 
Պատասխան՝