Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Հաստատուն մագնիսների փոխազդեցությունը 1Մ.
2. Հաստատուն մագնիսի ազդեցությունը մագնիսական սլաքի վրա 2Մ.
3. Փոխուղղահայաց մագնիսների ստեղծած մագնիսական դաշտի ուղղությունը 4Մ.
4. Հաստատուն մագնիսի՝ մագնիսական սլաքի նկատմամբ դիրքի որոշում 3Մ.