Պղնձալարի \(N\) գալար ունեցող էլեկտրամագնիսի հաղորդալարով անցնում է \(I\) հոսանքի ուժ:
 
Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրամագնիսի վերամբարձ ուժը, եթե գալարների թիվը մեծացվի 2 անգամ, իսկ հոսանքի ուժը փոքրացվի 3 անգամ:
 
Պատասխանը գրել հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
emrb30.jpg
 
Պատասխան՝ կփոխվի  անգամ: