Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16Մ.
1. Էլեկտրամագնիսով անցնող հոսանքի ուժի հաշվարկը 2Մ.
2. Էլեկտրամագնիսի վերանբարձ ուժի գնահատումը 3Մ.
3. Մագնիսական դաշտի ուղղությունը շրջանաձև հոսանքի կենտրոնում 3Մ.
4. Մագնիսական դաշտի ուղղությունը շրջանաձև հոսանքի կենտրոնում 3Մ.
5. Հոսանքի մագնիսական գծերը 5Մ.