Առարկան գտնվում է երկու հարթ, միմյանց զուգահեռ հայելիների միջև:
 
Որքանո՞վ կմեծանա նրա առաջին պատկերների միջև հեռավորությունը, եթե հայելիներից յուրաքանչյուրը 0.9 մ-ով հեռացվի առարկայից:
 
11111111111111111111111111111111111111111.png
 
Պատասխան՝  մետրով: