Արևի ճառագայթները ընկնում են երկրի մակերևույթին՝ ուղղաձիգի նկատմամբ 60° անկյան տակ:
 
Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ պետք է դնել հայելին, որպեսզի նրանից անդրադարձած ճառագայթները ունենան հորիզոնական ուղղություն:
 
000002.png
 
 
Պատասխան՝ °