Անհրաժեշտ է հարթ հայելով լուսավորել հորի հատակը:
 
Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ հայելին, եթե Արեգակի ճառագայթները ընկնում են հորիզոնի նկատմամբ 31° անկյան տակ:
 
kkkh.png 
 
Պատասխան՝  °