Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Ընկնող ճառագայթի և հայելու միջև ընկած անկյունը 2Մ.
2. Մարդու և նրա պատկերի միջև հեռավորությունը 2Մ.
3. Մարմնի՝ իր պատկերի նկատմամբ արագության որոշումը 3Մ.