Լույսի ճառագայթը օդից անցնում է քվարցի մեջ, որի բեկման ցուցիչը 1.54 է: Ճառագայթի բեկման անկյունը հավասար է 30°-ի:
 
Որոշեք այդ ճառագայթի անկման անկյունը:
 
Օդի բեկման ցուցիչը  հավասար է \(1\)-ի:
 
Խնդիրը լուծելիս 2-ը ընդունեք հավասար \(1.4\)-ի, իսկ 3-ը՝ \(1.7\) -ի:
 
Պատասխանը գրեք հազարերորդական թվի ճշտությամբ:
 
6.png
 
Պատասխան՝ \(arcsin\)