Ճառագայթը օդից ընկնում է թափանցիկ միջավայրի վրա: Ճառագայթի անկման անկյունը 30° է: Ինչի՞ է հավասար բեկման անկյունը, եթե միջավայրի բեկման ցուցիչը 1.57 է:
 
Օդի բեկման ցուցիչը  հավասար է \(1\)-ի:
 
Խնդիրը լուծելիս 2-ը ընդունեք հավասար \(1.4\)-ի, իսկ 3-ը՝ \(1.7\) -ի:
 
Պատասխանը գրեք հազարերորդականի ճշտությամբ:
 
84708_1.png
 
Պատասխան՝ \(arcsin\)