Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
Լուսային ճառագայթը բեկվում է անցնելով երկու միջավայրի բաժանման սահմանով: Ճառագայթի անկման անկյունը 30° է, իսկ բեկման անկյունը՝ 60°:
 
Որոշեք առաջին միջավայրի բեկման ցուցիչը, եթե երկրորդ միջավայրի բեկման ցուցիչը 1.5 է:
 
Խնդիրը լուծելիս 2-ը ընդունեք հավասար \(1.4\)-ի, իսկ 3-ը՝ \(1.7\) -ի:
 
Պատասխանը գրեք հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
url.png
 
Պատասխան՝