Լուսային ճառագայթը բեկվում է անցնելով երկու միջավայրի բաժանման սահմանով: Ճառագայթի անկման անկյունը 45° է, իսկ բեկման անկյունը՝ 30°:
 
Որոշեք երկրորդ միջավայրի բեկման ցուցիչը, եթե առաջին միջավայրի բեկման ցուցիչը 1.8 է:
 
Խնդիրը լուծելիս 2-ը ընդունեք հավասար \(1.4\)-ի, իսկ 3-ը՝ \(1.7\) -ի:
 
Պատասխանը գրեք հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
url.png
 
Պատասխան՝