Օդից թափանցիկ միջավայր անցնելիս լույսի արագությունը նվազում է 43 %-ով: Որոշեք այդ միջավայրի բեկման ցուցիչը:
 
Պատասխանը գրեք հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
refraction basics_1431767452039.png
 
Պատասխան՝