Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին 44° անկյան տակ ընկնող ճառագայթը մասամբ անդրադառնում է:
 
Գտեք լույսի բեկման անկյունը, եթե բեկված ճառագայթը անդրադարձած ճառագայթի հետ կազմում է 103° անկյուն:
 
84708_1.png
 
Պատասխան՝ °