Լուսային ճառագայթի անկման անկյունը 50° է, իսկ բեկման անկյունը՝ 28°
 
Որոշեք լույսի տարածման արագությունը երկրորդ միջավայրում, եթե առաջին միջավայրում այն 3108մ/վ է:
 
Հաշվի առեք, որ \(sin\) ֆունկցիայի աղյուսակային արժեքները այդ անկյունների դեպքում համապատասխանաբար հավասար են՝
 
sin50°\(=\) 0.766 և sin28°\(=\) 0.469
 
Պատասխանը գրեք հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
b48c3c12fa947789ee593898eee78c5ea908220b_large.jpg
 
Պատասխան՝ 108 մ/վ