Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի լուսային ճառագայթը 4 · 108 վայրկյանում` մի հեղուկում, որի բեկման ցուցիչը 1.34 է:
 
Լույսի արագությունը վակումում հավասար է 3108 մ/վ:
 
Պատասխանը գրել տասնորդական թվի ճշտությամբ:
 
IMG_9192.jpg
 
Պատասխան՝  մ