Ոսպնյակի օպտիկական ուժը 4.5 դպտր է: Ինչպիսի՞ ոսպնյակ է այն՝ հավաքող, թե՞ ցրող:
 
Որքա՞ն է նրա կիզակետային հեռավորությունը:
 
Պատասխանը ներկայացնել սմ-ով՝ ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ է,   սմ