Համեմատիր հետևյալ թվերը:
 
Տեղադրիր > կամ  < նշանները: 
  
arcsin45  arcsin56
 
arccos45  arccos56