Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների համեմատում

Բարդություն հեշտ

2
2. Արկկոսինուսի արժեքի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Արկկոսինուսի մի քանի հատկություններ

Բարդություն հեշտ

3
4. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Արկսինուսի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Բարդություն հեշտ

1
6. arcsinx-ի գոյությունը

Բարդություն հեշտ

1
7. Պնդումներ արկսինուսի և արկկոսինուսի մասին

Բարդություն հեշտ

1
8. Արկկոսինուսն իմաստ ունի կամ չունի

Բարդություն հեշտ

1
9. Արկսինուսի հատկության կիրառում

Բարդություն հեշտ

1
10. Զույգության հետազոտում

Բարդություն միջին

1
11. y=arccosx-ի որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

2
12. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները

Բարդություն միջին

2
13. Հակադարձ եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

1
14. y=arcsinx-ի որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

2
15. Արկկոսինուսների տարբերություն

Բարդություն միջին

2
16. Արկկոսինուսներով արտահայտություն

Բարդություն միջին

2
17. Արկսինուս պարունակող արտահայտության արժեքը

Բարդություն միջին

2
18. Արկսինուսի/արկկոսինուսի արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

2
19. Հավասարության ստուգում

Բարդություն բարդ

1
20. Հավասարման գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար