Գտիր arccos12+arcsin12 արտահայտության արժեքը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
iiπ