Լրացրու \(у = arccosx\) ֆունկցիայի հետևյալ հատկությունները:
 
ա) \(у = arccosx\) ֆունկցիայի որոշման տիրույթը  հատվածն է:   
 
բ) \(у = arccosx\)-ը  ֆունկցիա է:
 
գ) \(у = arccosx\)-ը կենտ ֆունկցիա