Ընտրիր \(y=arcsinx\) ֆունկցիայի վերաբերյալ ճիշտ պնդում(ներ)ը: